مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

218
تور مزارع چای تا سواحل اقیانوس هند
 • مبدا : تهران | مقصد : سریلانکا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : آذر 96
 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز

161
تور سریلانکا کلمبو-بنتوتا
 • مبدا : تهران | مقصد : کلمبو،بنتوتا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : 96/04/09
 • مدت اقامت : 7شب و 8 روز

179
تور سریلانکا 8 روزه
 • مبدا : تهران | مقصد : سریلانکا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : 96/04/09
 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

308
تور سریلانکا
 • مبدا : تهران | مقصد : سریلانکا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : 96/03/10
 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

331
تورنوروزی(کلمبو -سواحل بنتوتا)
 • مبدا : تهران | مقصد : کلمبو-بنتوتا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : نوروز 96
 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز

759
تور نورزی سریلانکا
 • مبدا : تهران | مقصد : سریلانکا
 • تور سریلانکا
 • تاریخ اعتبار : نوروز 96
 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز