مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

بار ورزشی در پرواز ایران ایرتور

(0 رای‌ها)
سه شنبه, 05 دی 1396 ساعت 11:06

توضیحات

یکی از مهمترین نکات در مورد بار همراه مسافر به بارهای ورزشی باز می گردد. تیم های ورزشی در سفر های درون مرزی و برون مرزی خود وسایل و وسایل ورزشی مورد نیاز را باید به همراه ببرند و یکی از دغدغه های آنها همواره این است که بار همراه بیش از بار مجاز نشود. در این نوشتار الهام24 به میزان بار مجاز ورزشی برای ورزشکاران در پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایرتور پرداخته است. این بار ممکن است با خرید ها و سوغاتی هایی که ورزشکاران از کشورهای مقصد با خود به همراه می آورند و نیز وسایل ورزشی آنها بسیار بیشتر از حد مجاز شود و مجبور شوند هزینه اضافه بار پرداخت نمایند.

بار ورزشی در پرواز ایران ایرتور

اضافه بار ورزشی در ایران ایرتور

یکی از وسایل ورزشی لوازم اسکی است که شامل وسایل آبی و یا برقی می شود که یک جفت اسکی به همراه تخته اسکی و کفش ها و دیگر وسایل لازم می باشد و در صورت تجاوز از میزان بار مجاز و رایگان، برابر با هزینه‌ی سه کیلوگرم اضافه بار عادی در همان مسیر است. همچنین تخته های موج سواری نیز جزء بار مجاز مسافر نیست و هزینه اضافه بار باید پرداخت کنید. هزینه‌ی اضافه بار تخته‌ی موج سواری که مجموع ابعاد آن کمتر از 270 سانتی‌متر باشد، برابر با هزینه‌ی 5 کیلوگرم اضافه بار عادی در همان مسیر است و ابعاد بیشتر از این برابر با هزینه 8 کیلو اضافه بار معمولی می باشد. وسایل گلف نیز به همین شکل و برابر با هزینه‌ی 6 کیلوگرم اضافه بار عادی در همان مسیر است.

بار ورزشی در پرواز ایران ایرتور

هزینه بار بولینگ و غواصی و ماهیگیری

برای وسایل ورزشی بولینگ و غواصی اگر بیش از بار مجاز رایگان برای مسافر نباشد در هواپیمایی ایران ایرتور اضافه بار محاسبه نمی شود و و در صورتی که وزن آن بیشتر باشد مطابق مسافران عادی اضافه بار باید پرداخت شود. همچنین برای وسایل ماهی گیری نیز همین شرایط صادق می باشد و اگر میزان وزن آن در حد مجاز باشد نیازی به پرداخت هزینه اضافه بار نیست. همچنین در پروازهای شرکت ایران ایرتور برای وسایل ماهیگیری اگر وزن آن حداکثر 15 کیلوگرم باشد، معادل 4 کیلوگرم اضافه‌ بار و بیش از 15 کیلوگرم، همانند اضافه بار معمولی محاسبه می‌گردد، بنابراین در سفرهای پروازی و هوایی خود به نکات مطرح شده دقت داشته باشید.