مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

توضیحات

فرودگاه سراوان واقع در شهر  سراوان از استان سیستان و بلوچستان است.  کد ایکائو این فروذگاه  OIZS می باشد. تا قبل از لغو مجوز پرواز هواپیمایی آریا از این فرودگاه پروازهایی به سمت فرودگاه زاهدان برقرار بود. عملیات اجرایی ساخت این فرودگاه از سال 73  شروع شده بود که متاسفانه تا دو سال پیش از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبود.راه‌اندازی و فعال شدن این فرودگاه نقش بسیار مهم و موثری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سراوان داشته و این منطقه را از بن بست خارج می‌کند.

اطلاعات پرواز فرودگاه سراوان 

اطلاعات پروازفرودگاه سراوان: 199

تلفن های پاسخگو : 5230503-054