مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

توضیحات

قدیمی ترین فرودگاه استان اردبیل فرودگاه پارس آباد مغان است. شرکت فرودگاههای کشور در آغاز بمنظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاههای کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشوردر سال 1352  تاسیس گردیده است. و در سال ۱۳۸۱ از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منفک و تحویل شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور شد.

این فرودگاه پروازهایی به فرودگاه مهرآباد تهران با هواپیمایی آسمان دارد.

اطلاعات پرواز فرودگاه پارس آباد مغان

اطلاعات پرواز فرودگاه پارس آباد مغان     199