مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

توضیحات

فرودگاه خارک با کد یاتا KHK و کد ایکائو OIBQ  فرودگاهی در جزیرهٔ خارگ در ایران است.

از این فرودگاه به فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، فرودگاه بین‌المللی اهواز با هواپبمایی نفت و  به فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز با هواپیمایی ماهان انجام میشود.

اطلاعت پرواز فرودگاه خارک

اطلاعات پرواز فرودگاه خارک   199