مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

ترمینال های فرودگاه مهرآباد

(1 رای)
یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 12:59

توضیحات

مهمترین موضوع برای مسافرینی که قصد سفر به تهران و یا خروج از تهران به نقاط دیگر ازطریق هواپیما را دارند پس از خرید بلیط هوا پیما این است که برای انجام سفر خود به کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد مراجعه کنند ویا در کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد پرواز آن ها به زمین خواهد نشست.

و به دلیل فاصله ایی که ترمینال های فرودگاه مهرآباد از هم دارند در اکثر اوقات اشتباه مسافرین برای مراجعه به ترمینال مربوط به پروازشان موجب جا ماندن آن ها از پرواز می شود.

اما می توان با کسب اطلاعاتی ساده درمورد ورود و خروج پرواز های شرکت های هواپیمایی مختلف از ترمینال های فرودگاه مهرآباد از بروز هرگونه مشکل در سفر خود جلوگیری کرد.

پرواز های ورودی به فرودگاه مهراباد :

ترمینال 2: کیش ایر ، زاگرس ، ایران ایر ، ایران ایرتور ، آتا ، قشم ایر ، معراج ، نفت

ترمینال 6 : ماهان ، کاسپین ، آسمان ، اترک ، تابان ، سپاهان ، پویا

پرواز های خروجی از فرودگاه مهراباد :

ترمینال 1 : کیش ایر ، زاگرس

ترمینال 2 : ایران ایر ، ایران ایرتور ، آتا ، قشم ایر ، معراج ، نفت

ترمینال 4 : ماهان ، کاسپین ، آسمان ، اترک ، تابان ، سپاهان ، پویا