مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

چهارشنبه, 31 خرداد 1396 ساعت 08:20

فرودگاه طبس

شهر طبس دارای یک فرودگاه داخلی می باشد.  تا سال 2016 میلادی در این فرودگاه 196 نشست و برخاست انجام شده است که 9119 کیلوگرم بار و 68574 با این پروازها جابه جا شده است. 

مقاصد پروازهای این فرودگاه با هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه مهرآباد می باشد.

اطلاعات پرواز فرودگاه طبس

اطلاعات پرواز فرودگاه طبس: (داخلی 445و424)-4236701-0353        

تلفنهای تماس :          

تلفن خانه:                                       4236700- 0353     

نمابر:                                             4236661- 0353      

روابط عمومی                          (داخلی440)-4236700-0353 

دفتررئیس:                                       4236662- 0353

آدرس :استان خراسان جنوبی- شهرستان طبس گلشن- فرودگاه طبس

کد پستی :     9796149755