مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

دوشنبه, 07 فروردين 1396 ساعت 07:23

اطلاعات فرودگاه های آبادان

در سال 1320، شرکت ملسی نفت ابران فرودگاه بین المللی آبادان را احداث کرد. این فرودگاه جز نخستین فرودگاه های کشور است که با رونق گرفتن آبادان و خرمشهر در سال 1328نخستین پروازهای خارجی از مهرآباد و سپس این فرودگاه انجام شد. در سال 1346 فرودگاه فعلی با مساحت 66.372 هکتار و ظرفیت 8 هواپیمای پهن پیکر احداث شد و در سال 1349 به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شد.

 فرودگاه آبادان به عنوان فرودگاه کمکی و احتیاطی فرودگاه مهرآباد برای پروازهای خارجی بود و هرگاه به دلایلی جوی و سایر عوامل، پروازی قادر به نشستن در فرودگاه مهرآباد نبود از فرودگاه آبادان برای فرود استفاده می‌کرد.

این فرودگاه  که با نام فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان نیز شناخته می‌شود، یک فرودگاه همگانی با کد یاتا ABD است که دو باند فرود آسفالت دارد و طول باند بزرگتر آن ۳۱۰۴ متر است.

اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان                                                                  199   

آدرس: آبادان-  فلکه فرودگاه - فرودگاه بین المللی آیت ا... جمی آبادان

تلفن های تماس :

دفتر مدیریت                                                      53366488 و 53366477 - 061    

معاونت اجرایی                                                                          53366471 - 061

معاونت عملیات هوانوردی                                                           53366473 - 061

 تلفن خانه                                                                                  5- 53366494-061

 نمابر:                                                                                         53366497-061

 روابط عمومی                                                                              53366491-061

          

 

شرکت‌های هواپیمایی و مقصدهای پروزای

 

شرکت های هواپیمایی ممقصد پروازی
ایران ایر فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
هواپیمایی آسمان فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه بین‌المللی کویت، فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
هواپیمایی ایران ایرتور فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
هواپیمایی ایرعربیا فرودگاه بین‌المللی شارجه
هواپیمایی تابان فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان
هواپیمایی زاگرس فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، فرودگاه کرمان، فرودگاه کرمانشاه، فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد
هواپیمایی قشم فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد
هواپیمایی ماهان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد

هواپیمایی نفت ایران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

کیش ایر

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد