مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی داری کد یاتا KSHو کد ایکائو OICC فرودگاهی در شهر کرمانشاه در غرب ایران است که دارای ۲ ترمینال است که یکی ویژهٔ پروازهای خارجی و دیگری که از بافت جدید برخوردار است مخصوص پروازهای داخلی است. 

از این فرودگاه پروازهایی به فرودگاه مهرآباد با هواپیمایی های کاسپین، ایران ایر، آسمان،ماهان و معراج به فرودگاه هاشمی نژاد با مشهد با هواپیمایی ابران ایر ، زاگرس و معراج، به فرودگاه کیش با هواپیمایی کیش ایر انجام میشود.

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵٬۴۰۶ نشست و برخاست هواپیما در این فرودگاه انجام شد و ۵۶۰٬۳۲۶ کیلوگرم بار و ۳٬۵۰۸٬۵۲۳ نفر مسافر از طریق آن جابجا شدند.

اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی 

تلفن خانه: 34326655- 34326644- 34326633 - 34326622- 34326611- 083

نمابر: 34329999 - 083

دفتر مدیرکل: 34326666 - 34328888 - 083