مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

یکشنبه, 26 آذر 1396 ساعت 11:01

تور اتریش

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 18:10

تور صربستان

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
سه شنبه, 30 آبان 1396 ساعت 18:10

تور فرانسه

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
چهارشنبه, 18 مرداد 1396 ساعت 05:15

تور اروپاگردی

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
سه شنبه, 17 مرداد 1396 ساعت 11:34

تور ایتالیا فرانسه

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
سه شنبه, 27 تیر 1396 ساعت 09:19

ویزا هلند

تهیه بیمه نامه مسافرتی به عهده شرکت الهام سیر می باشد.  حداقل یک سوم زمان اقامت مسافر در اروپا باید در کشور هلند بوده و به ازای آن هتل رزرو نماید.   تمامی مدارک متقاضی می بایست به زبان انگلیسی ترجمه شود.   همراه داشتن ۶۰ یورو در روز مصاحبه الزامی است.  پس از صدور ویزا به ازای هر نفر مبلغ ۵۰ میلیون تومان ضمانت نامه بانکی دریافت می گردد.   در صورت عدم صدور ویزا مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از هزینه ی دریافت شده کسر شده و الباقی مسترد می گردد.

منتشرشده در ویزا
یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 11:28

ویزا ایتالیا

متقاضیانی که قصد سفر به کشورهای حوزه ی شنگن را داشته و تمایل دارند ورود آنها از کشور ایتالیا باشد می توانند از خدمات ویزای تضمینی ایتالیا استفاده کنند. شایان ذکر است متقاضیان ویزای ایتالیا می بایست دارای مدارک شغلی کامل، سند مالکیت و موجودی حساب مکفی جهت تامین هزینه های سفر خود باشند. برخی نکات مهم در این راستا عبارتند از:ترجمه کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی باشد.  پرینت ۳ ماهه حساب بانکی و تمکن مالی باید به زبان انگلیسی از بانک تهیه گردد.   وقت سفارت متقاضی یک تا دو هفته بعد از تاریخ درخواست خواهد بود.   تهیه بیمه نامه مسافرتی به عهده شرکت ایران آنکارا می باشد.   پرداخت ۶۰ یورو در روز مصاحبه به عهده متقاضی می باشد.   در صورت عدم صدور ویزا مبلغ ۶میلیون ریال کسر و مابقی مسترد می گردد.   پس از صدور ویزا ۵۰ میلیون تومان ضمانتنامه بانکی به ازای هر نفر دریافت خواهد شد.

منتشرشده در ویزا
یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 09:23

تور دور اروپا

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 05:29

تور بلغارستان

منتشرشده در سایر تورهای اروپا
شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 12:07

ویزا عمان

منتشرشده در ویزا
صفحه1 از2